scordecredit.ro

scordecredit.ro


(RO)

Scordecredit.ro oferă clienților și partenerilor acces la rapoartele de credit de la Biroul de Credit si la rapoartele de venit de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Clienții pot descărca aplicația ScoreRise din Appstore și Google Play, iar după înregistrarea digitală pot accesa raportul de credit pentru 12 Lei și raportul de venit pentru 12 Lei, TVA inclus. Se pot aplica reduceri.

Partenerii își pot ajuta clienții folosind Scorilo. Același preț de 12 lei se aplica și pentru rapoartele descărcate cu acordul clienților. Se pot aplica reduceri.

Toate serviciile vor fi accesate de la distanță și fără compromisuri în ceea ce privește confidențialitatea sau securitatea. ScoreRise și Scorilo sunt poziționate ca o ofertă competitivă pentru verificarea identității și bonității.

Scordecredit.ro este deținută și operată de Lendrise.



(EN)

Scordecredit.ro offers end-customers and partners access to credit reports from Credit Bureau and income reports from National Agency of Fiscal Administration (ANAF).

End-users can download ScoreRise application from Appstore and Google Play and after digital registration can access credit report for 12 Lei and income report for 12 Lei, VAT included. Discounts may apply.

Partners can support their clients using Scorilo. Same price of 12 lei applies for reports to be downloaded with clients’ consent. Discounts may apply.

All services will be accessed remotely and with no compromise on privacy or end-to-end security. ScoreRise and Scorilo are being positioned as a competitive offering, an alternative to the established processes of identity and creditworthiness check.

Scordecredit.ro is owned and operated by Lendrise.